Miről is van szó?

 

 

Az alapítványunk célja az informatikában dolgozók, valamint az informatikai területen elhelyezkedni kívánók fejlődésének elősegítése, az informatikai tudás széles körű fejlesztése, tájékoztatás, oktatás, az online kultúra elősegítése, fiatalok feljesztői képességinek támogatása.

Az informatika önálló tudományág, amely a különböző eszközökkel – de különösen a számítógéppel – megvalósított információkezeléssel, azaz az információ megszerzésével, (gyűjtésével), feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik.

 

Az Informatika Fejlődéséért Alapítvány céljai

 • fiatal, pályakezdő fejlesztők segítése, szakmai ismereteinek bővítése
 • tehetséggondozás
 • kutatás, fejlesztés
 • nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
 • oktatás, képzés
 • szakmai érdekképviselet
 • hazai és nemzetközi kapcsolatok fenntartása, új kapcsolatok kialakítása
 • informatikai ismeretek bővítése
 • a magyarországi és a szabolcs-szatmár-beregi térség szoftverfejlesztői munkatársai részére kézzel fogható, hasznos információk biztosítása
 • az informatikai ismeretek széles körű terjesztése
 • a biztonságos internet-felhasználás elősegítése

 

Az alapítvány elsődleges célja szerinti besorolása

 • Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti
  tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme,
  népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)
 • Kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány)
 • Vallási tevékenység (pl. hitéleti tevékenység)
 • Sporttevékenység (pl. fizikai, szellemi és technikai sport, diáksport, sportélet)
 • Szabadidős és hobbitevékenység (pl. természethez kötődő szabadidős tevékenység, öregdiákok, ifjúsági
  és nyugdíjas szervezetek, gyűjtőtevékenység, horgászat, vadászat)
 • Oktatási tevékenység (pl. gyermek- és felnőttoktatás, ismeretterjesztés)
 • Egészségügyi tevékenység (pl. kórházi és járóbeteg-ellátás, mentális és szenvedélybetegségek kezelése,
  lelkisegély-nyújtás, közegészségügy)
 • Szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, ellátása,
  önsegélyezés, rászorultak támogatása, humanitárius szervezetek)
 • Polgári védelmi, tűzoltási tevékenység (pl. tűzoltószervezetek, katasztrófa-elhárítás)
 • Környezetvédelmi tevékenység (pl. természetvédelem, talajvédelem, éghajlatvédelem, szennyezés
  megelőzés, zöldfelület védelem)
 • Településfejlesztési és lakásügyi tevékenység (pl. helyi és regionális településfejlesztés, kommunális és
  közlekedésfejlesztés, közösségfejlesztés, ingatlantulajdonosok szervezetei, lakásellátás javítása)
 • Gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység (pl. vállalkozások és szakmák támogatása,
  idegenforgalom fejlesztése, munkanélküliség kezelése, szociális foglalkoztatás)
 • Jogvédő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem, kisebbségvédelem)
 • Közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. polgárőrszervezetek, vagyonvédelem közlekedés-biztonság,
  bűnözők társadalmi rehabilitációja)
 • Adományosztási tevékenység, nonprofit szövetségek (pl. többcélú és általános adományosztás,
  sportszakmai és egyéb nonprofit szövetségek, civilügyi szolgáltatás)
 • Nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi gazdasági, jogi, kulturális, baráti és cserekapcsolatok, határon
  átnyúló együttműködés)
 • Szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység (pl. vállalkozói érdekképviselet, munkavállalói
  érdekképviselet, szakmai érdekképviselet)
 • Politikai tevékenység (pl. nem párt jellegű politikai tevékenység, politikai ifjúsági szervezetek)