Etikai kódex

Az Informatika Fejlődéséért Alapítvány
Etikai Kódexe

 

Az alapítókról
Szervezetünk alapítói azzal a céllal működtetik alapítányunkat, hogy az informatikában dolgozók, valamint az informatikai területen elhelyezkedni kívánók fejlődését elősegítség, az informatikai tudás széles körűen fejlesszék, tájékoztatást, oktatást biztosítsanak, az online kultúrát elősegítésék, fiatalok feljesztői képességit támogatják.

A civil szektorban az átlátható működésnek kiemelt jelentősége van. A szervezet iránti bizalom az alapvető tőke, amivel egy szervezet rendelkezik. Elfogadottságának, közösségben betöltött szerepének és ezzel együtt a támogatások, önkéntesek érkezésének is meghatározója, így fontos, hogy odafigyeljen mindarra, amivel ezt a bizalmat megszerezni, megtartani illetve növelni lehet.

Szervezetünk törekszik a bizalom megőrzésére, rövid határidőn belül vagy haladéktalanul válaszol és intézkedik amennyiben kérdés vagy panasz érkezik (panasz- és ügyfélkezelési szabályzata szerint). Szervezetében a panaszokat írásban rögzített és nyilvánosságra hozott eljárási rend szerint kezeli.

Hitelesség
A szervezet mind adminisztratív működésében, mind kommunikációjában világos, nem félrevezető elvet követ. Az általa közzétett adatok megfelelnek a valóságnak. Elkerüli a félretájékoztatást. 

Törvényesség
A szervezet betartja a civil szektorra vonatkozó legfontosabb jogszabályokban, rendeletekben foglaltakat. A vonatkozó hatályos jogszabályokat a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány által üzemeltetett nonprofit.hu információs oldalán található Törvénytár tartalmazza, a teljesség igénye nélkül.

Működési átláthatóság
Alapítványunk tervszerűen és követhetően gazdálkodik, hivatalos irataiba való betekintési lehetőség módját, melyre a törvény kötelezi, közzé teszi a honlapján.